Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

Informații generale

Verde Crud Shop S.R.L., cu sediul social în județul Dâmbovița, sat Valea Voievozilor, comuna Răzvad , strada Aleea Mânăstirii, nr. 77A, cod poștal 137397, înscrisă la Registrul Comerțului sub numarul nr. J15/343/29.04.2020, cod de înregistrare fiscală 42470997, a elaborat aceasta politică pentru a vă informa referitor la condițiile în care colectăm, procesăm, utilizăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prezenta secțiune, denumită în continuare “Politica de Confidențialitate”, descrie drepturile dvs. referitoare la protecția datelor cu caracter personal, modalitate prin care acestea se exercită și în canalele de comunicare prin care puteți intra în legatura cu noi pentru raportarea oricărei abateri de la Politica sau în cazul în care aveți întrebări. Informațiile prezentate în cuprinsul acestei secțiuni sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu atenție.

1. Scopul politicii de confidențialitate

Scopul acestei Politici de confidențialitate este va explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și în ce modalitate, precum și drepturile dvs. în temeiul GDPR.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, Verde Crud Shop SRL este “operator de date”, adică entitatea care stabilește scopurile pentru care și mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Prin vizitarea site-ului sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopuri publicitare sau de marketing, așa cum am descris mai jos în secțiunile dedicate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați serviciile sau produsele noastre.

2. Persoana vizată

Potrivit Regulamentului (EU) 679/2016 (”GDPR”), în momentul în care accesați site-ul nostru aveți calitatea de „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

3. Respectarea principiilor reglementate de GDPR

Verde Crud Shop se angajează să respecte legislația în materia protecției datelor cu caracter personal. Principiile reglementate de GDPR sunt:

 • Legalitatea și transparența. Verde Crud Shop se angajează să prelucreze datele dvs. în concordanță cu prevederile regulamentului. Suntem transparenți cu modalitatea de prelucrare a datelor dvs. și vă vom aduce la cunoștință orice modificare în politica noastră cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de a fi informat. Vă oferim posibilitatea de a analiza, modifica sau șterge datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. De asemenea, vă asigurăm ca datele dvs. sunt corecte, complete și actualizate. În cazul în care constatați că acestea nu respectă una dintre aceste caracteristici, vă stăm la dispoziție pentru a face modificările necesare.
 • Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopuri compatibile cu GDPR.
 • Securitatea datelor. Prelucrarea datelor personale este efectuată în condiții de siguranță, care includ protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Astfel, la nivelul organizației există sisteme de securitate și criptare ce asigură un nivel de protecție rezonabil. În acest scop, luăm toate măsurile de precauție necesare, având în vedere natura datelor cu caracter personal și riscurile legate de prelucrarea datelor, pentru a menține securitatea datelor și, în special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau accesul neautorizat al terților (protecția fizică a locației, proceduri de autentificare cu acces personal, securizat prin identificatori și parole confidențiale, un jurnal de conectare, criptarea anumitor date etc.). Cu toate acestea, vă rugăm sa aveți în vedere că orice pagină web poate prezenta disfunctionalități ce exced capacitatea de previzionare a operatorului.

4. Ce drepturi are persoana vizată?

Va rugăm sa rețineți că aveți dreptul, în orice moment, să solicitați de la Verde Crud Shop următoarele:

 1. Accesul la informațiile dvs. cu caracter personal. Puteți transmite o solicitare prin care să ne întrebați ce date cu caracter personal despre dvs. sunt folosite și să solicitați accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a cunoaște scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor.
 2. Dreptul de a solicita o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem. Ne puteti contacta la adresa contact@verdecrud.ro
 3. Dreptul de a solicita rectificarea datelor introduse greșit. Ne puteți contacta în orice moment pentru a ne aduce a cunoștință situațiile în care informațiile dvs. cu caracter personal nu sunt corecte și actualizate. De asemenea, puteți cere Verde Crud Shop sa corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.
 4. Dreptul de a solicita ștergerea informațiilor cu caracter personal. Ne puteți cere să oprim prelucrarea sau chiar să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. În cazul în care informațiile cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații contractuale a Verde Crud Shop, Societatea noastra ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligație contractuală. De asemenea, dacă informațiile dvs. cu caracter personal sunt necesare pentru ca Societatea noastră să respecte anumite obligații legale (de ex. legislația fiscală), cererea dvs. nu poate fi îndeplinită.
 5. Dreptul de a restricționa accesul Verde Crud Shop și/sau al terților la datele dvs. privind anumite procese sau în totalitate. Daca ați contestat exactitatea datelor sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ați obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care Verde Crud Shop le consideră legitime, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor cu caracter personal.
 6. Dreptul de a depune o obiecție împotriva modului în care gestionăm datele dvs. Aveti dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care Verde Crud Shop îl consideră legitim. În plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsura în care este legată de marketing direct.
 7. Dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator de date (dreptul la portabilitate).
 8. Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și a intereselor dvs. sau de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere. În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile tale cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o plângere formală la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

5. Ce informații colectează Verde Crud Shop despre dvs.

Categoriile obișnuite de date pe care le colectăm de la dvs. sunt următoarele: nume, adresa, data nașterii, genul, limba preferată, numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte informații de plată pe care le furnizați când doriți să intrați în contact cu noi.

6. Unde și pe ce perioadă sunt stocate aceste date?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectam în medii sigure. Informațiile cu caracter personal sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

Datele prelucrate sunt stocate în sediile și sistemele IT ale Verde Crud Shop, dar uneori este posibil să stocăm datele pe serverele furnizorilor noștri de servicii de încredere.

Datele cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pe perioada necesară îndeplinirii scopului, dar nu mai mult de 5 ani de la incetarea contractului sau de la ultima interacțiune cu noi. În anumite situații, legea impune o durată mai mare de stocare, situație în care vom fi obligați să acționăm ca atare.

Ulterior, datele sunt șterse, distruse sau transformate în date anonime, în conformitate cu prevederile legale și Politicile noastre de retenție a datelor cu caracter personal.

7. Scopurile în care colectăm date cu caracter personal

În general, Verde Crud Shop colectează date cu caracter personal pentru îmbunătățirea contactului cu clienții noștri și a serviciilor pe care le furnizăm acestora.

De asemenea, colectăm date cu caracter personal și în următoarele scopuri:

 • pentru a ne conforma unor dispoziții legale;
 • pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor și comentariilor dvs. și pentru a le îndeplini;
 • în cazul furnizării serviciilor de asistență clienți;
 • pentru a diagnostica problemele serverului, pentru a administra site-ul și a verifica dacă funcționează corect.
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • în scopuri analitice și de cercetare;
 • protecția legală a intereselor noastre.

Datele sunt prelucrate în baza consimțământului dvs., a interesului nostru legitim sau în temeiul conformării cu anumite dispoziții legale.

8. Cookie-uri

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, Verde Crud Shop utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul dvs. și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru puteți căuta fără dificultate și vă putem arăta rezultatele relevante pentru dvs. Fișierele cookie de pe site-ul Verde Crud ne arată ce vă interesează pe dvs. și pe alți vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.

Cele mai uzuale cookie-uri sunt următoarele:

 • Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru a asigura ca site-ul web funcționează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
 • Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătățirea experienței, memorând alegerile dvs.
 • Cookie-uri de performanță. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienții navighează pe site-ul nostru web și a afla ce performanță avem.
 • Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta Verde Crud să plaseze anunțuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunțuri publicitare pentru un client care cunoaște deja Verde crud. Verificați cu echipa digitală/de marketing locală în detaliu cum sunt folosite aceste cookie-uri.
 • Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienții nostri la canalele de social media. Dupa aceea, informațiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.
 • Cookie-urile stocate pe calculatorul dvs. pot fi accesate atunci când vizitați site-ul nostru web sau deschideți un email pe care vi-l trimitem. Daca doriți să ștergeți cookie-uri care sunt deja in calculator, consultați instrucțiunile browserului dvs. apăsând pe „Help” în același meniu al browser-ului.

Verde Crud prelucrează cookie-uri numai cu acordul dvs. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuați setările adecvate în browser. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcționa fara cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre dvs. vor fi prelucrate și vă vom informa despre drepturile dvs.

9. Alte site-uri web

Site-urile web Verde Crud pot conține link-uri către și de la site-uri web terțe. Această Politica se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când vă transferați către alte site-uri web trebuie să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

10. Marketing

Verde Crud ar dori să vă trimita informații despre produsele și serviciile noastre. Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optați pentru acestea. Rețineți că, indiferent dacă ați consimțit să primiți mesajele noastre de marketing, puteți oricând opta cu ușurință să nu le mai primiți.

Verde Crud își rezervă dreptul de a modifica aceasta Politică de confidențialitate în orice moment, prin afișare pe site.

Daca aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate de noi sau dacă doriți să vă exercitați unul dintre drepturile indicate mai sus cu privire la datele pe care le deținem, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@verdecrud.ro